ReadyPlanet.com


รูปแบบ APA: หนังสือแนะนำสไตล์ครบถ้วนตัวอย่าง


รูปแบบ APA ยอดเยี่ยมในสามรูปแบบงานอ้างอิงเสา you19 มีแนวโน้มที่จะพบในบางวงตลอดการหาความรู้ของเจ้าเอ็ง

โดยเฉพาะในด้านจิตวิทยาการศึกษาและวิชาวิทยาศาสตร์รูปแบบ APA ครอบครองคู่มือคำอธิบายเพิ่มเติมที่ประสงค์มากกว่าหนังสือแนะนำสไตล์ยอดนิยมอื่น ๆ อาทิเช่นรูปแบบ MLA ซึ่งชอบใช้ที่มนุษยศาสตร์

รูปแบบ APA เป็นที่เรียกร้องในมากมายสาขาวิชาตามที่มีเหตุชัดเจนและเน้นการเน้นแหล่งข้อมูลที่ใหม่กว่า (เช่นงานอ้างอิงที่เน้นวันที่เพราะมีการกำหนดค่าติดตามความชอบเพื่อ 18; 19 เนื้อหาปัจจุบัน)ด้านล่างตรงนี้เป็นคำแนะนำและแม่แบบสำหรับการจัดรูปแบบองค์ประกอบทั่วไปสิ่งของกระดาษที่จัดรูปแบบ APA รวมถึงวิธีการเขียนใบปะหน้าหัววิ่ง (ส่วนหัว) การอ้างอิงภาพร่างข้อความและส่วนอ้างอิง

|
|

หมายเหตุ: มีเครื่องประกอบบางส่วนของหนังสือแนะนำสไตล์ตรงนี้ที่บดซ้อนกับรูปแบบ MLAเหตุฉะนี้คุณอาจจะพบว่าส่วนหนึ่งสิ่งของข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงใหม่จากคู่มือ MLA;อย่างไรก็ตามมีส่วนประกอบหลายอย่างแห่งไม่ย้ำกันด้วยว่า APA เพียงอย่างเดียวและไม่มีคู่มือที่สมรรถทดแทนส่วนประกอบอื่น ๆ ได้อย่างพอเพียง

|
| นี่เป็นคำอธิบายที่โปร่งเพื่อกำจัดความวุ่นวายและการเสี่ยงของตนเอง plagiarism. |

กฎเกณฑ์การวางรูปแบบทั่วไปในที่ APA

|
  |
 • | เอกสารของคุณควรพิมพ์ต้นร่างเว้นระยะ 12 pt.ตัวอักขระแบบอักษรมาตรฐานถือเอาว่า Times New Roman แต่นักวิชาการบางคนชอบ Arial
 • |
 • ชายเอกสารสิ่งของคุณ 19 นิ้วควรจะกว้างหนึ่งนิ้วทุกปีก
 • |
 • คุณน่ารวม หน้าปก (aka ใบหน้าชื่อ) เว้นแต่จักเจาะจงวางเป็นชนิดอื่น
 • |
 • คุณจะจำเป็นต้องประกอบด้วย ท่อนหัวสำนักงานสิงสู่ (อาทิท่อนหัวสรรพสิ่งใบหน้า) แหล่งที่อยู่ข้างบนมากสรรพสิ่งทั้งปวงเค้าหน้าของเธอสิ่งพิมพ์
 • |
 • แม้อยากสร้างท่อนหัวแบ่งออกใช้ 1C; ระคน Header1D;ฟังก์ชั่นในที่โปรแกรมประมวลผลถ้อยคำของเจ้าเอ็ง
 • |
 • แต่ละเค้าหน้าควรมีเลขทางด้านทักษิณสิ่งของใบหน้าข้างในส่วนหัวที่สร้างขึ้นไปอัตโนมัติยิ่งไปกว่านี้เจ้าเอ็งจะแทรกการล้างชื่อแห่งหนเหลือในที่ตัวอักษรเทอะทะทั้งเพ
 • |
 • ชื่อควรจะเป็นตัวพิมพ์เทอะทะทุกถ้อยคำเปล่าน่าจัดพิมพ์โย่ง
 • |
 • ย่อหน้าจำเดิมกับย่อหน้าต่อไปสิ่งของเธอน่าเยื้องครึ่งนิ้วจากด้านพามสรรพสิ่งงานพิมพ์เธอควรจะชดใช้ฟังก์ชั่นปุ่ม TAB เพื่อจะเยื้องทำแทนแถบเนื้อที่
 • |
 • น่าประกอบด้วยเหมือนหนึ่งช่องไฟภายหลังเครื่องหมายวรรคตอนทั้งหมดเนื่องจากซอฟต์แวร์วัดผลวาจาสมุดบัญชีเพื่อพื้นที่ภายหลังเครื่องหมายวรรคตอนหลังจากนั้นงานเพิ่มพูนที่ว่างคู่หมายกำหนดการแล้วก็หมดสมัยและเปล่าเที่ยงตรง
 • |
|

ขบวนการฟอร์แมตขม่อมวิ่ง (ส่วนหัว) ใน APA

|

งานกำหนดรูปแบบหัวพิมพ์ที่มีเฉพาะเจาะจงกับดัก APA ด้วยกันไม่ควรชดใช้สำหรับประเภทงานคำอธิบายเพิ่มเติมอื่น ๆในการสร้างส่วนหัวกับวิเคราะห์แจกแน่แก่ใจตวาดดำรงอยู่ขึ้นไปทั้งปวงใบหน้าณงานพิมพ์สิ่งของคุณให้ใช้คืน 1C; ปนท่อนหัว 1D;ปฏิบัติการบนโปรแกรมประมวลผลวจีสรรพสิ่งเจ้าเอ็งแล้วพิมพ์ชื่อของกระดาษแห่งหนเหลือหลอเพราะว่าใช้คืนตัวอักษรจัดพิมพ์เทิ่งทั้งหมด

|

ท่อนหัวที่ว่าการครอบครองชื่อบริบูรณ์สิ่งของกระดาษอย่างย่อสิ่งของเจ้าเอ็งซึ่งบ่งเนื้อความตวาดหัวกระดาษไม่ควรจะเกินยิ่งกว่า 50 ตัวหนังสือหมายรวมเครื่องหมายวรรคตอนกับช่องไฟระหว่างตัวอักษร

|

รูปแบบทั่วไปด้วยเค้าหน้าไม่ปก:

| | | | | | |
นี่เป็นชื่อเรื่องสรรพสิ่งกระดาษของดีฉันนี่รวมความว่า TITLE สรรพสิ่งดีฉัน
|

แบบข้างบนประกอบด้วยเรื่องแถว 49 ลายลักษณ์อักษรรวมถึงช่องไฟด้วยกันเครื่องหมายวรรคตอน (สำหรับชื่อเรื่อง)

|

วิธีวางรูปแบบใบปะหน้าแห่ง APA

|

ใบปะหน้าสิ่งของเจ้าเอ็งควรประกอบด้วยประกาศจากนี้ไป: ชื่อเรื่องของกระดาษชื่อคนเขียน 19 และการช่วยกันเชิงสถาบัน (อาทิมหาวิทยาลัยโรงเรียนหรือไม่ก็สถาบันการศึกษา / วิชาชีพที่เธอกำลังวังชาสลักกล่าว)ยิ่งไปกว่านี้คุณจักจำเป็นจะต้องรวมการล้างหัวงานมุขปีกข้างซ้ายพร้อมด้วยงานแบ่งแยกเค้าหน้าขวาสถานที่ชั้นบนมากของเอกสารสรรพสิ่งคุณ

|
|

หมายเหตุ: บนบานศาลกล่าวปกการงานสรรพสิ่งเธอท่อนหัวจะมองดูผิดแผกแตกต่างขนมจากสถานที่มีอยู่ในหน้าตาถัดจากทั้งสิ้น

|
|

ครรลองธารณะสำหรับหน้าปกแค่นั้น:

| | | | | | |
ขม่อมวิ่ง: นี่รวมความว่าหัวข้อสิ่งของกระดาษของอีฉันนี่ถือเอาว่า TITLE สิ่งของอีฉัน
|

ชนิดสถานที่เจ้าเอ็งเห็นเจ้าเอ็งจะจำต้องมีวาจาว่า 1C; Running head1D;บนบานศาลกล่าวใบหน้าชื่อของคุณเพื่อที่จะระบุแหวครอบครองกระหม่อมกระดาษ 19;ณหน้าอื่น ๆ ทั้งเพคุณไม่จำเป็นจำต้องร่วมคำกลุ่มนี้นอกเหนือจากชื่อสิ่งของเจ้าเอ็ง

|

วิธีกำหนดรูปแบบงานอ้างอิงคดีใน APA

|

การคำอธิบายเพิ่มเติมร่างเนื้อความใน APA หามิได้ขึ้นอยู่กับภาชนะ (อาทิเช่นรายงานบทความ)งานคำอธิบายเพิ่มเติมควรสิงสู่แห่งนขลิขิตด้วยกันวางเก็บที่ตอนหลังประโยคก่อนกำหนดช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นการแปลความหรือว่าอ้างคำพูดโดยตรง

|

แนวทาง APA จักเป็นไปตาม ครรลองวันที่ผู้แต่ง : (นามสกุล, ปี) และใช้คืนธวัชจุลภาคระหว่างองค์ประกอบทั้งสองผิคำอธิบายเพิ่มเติมบรรดาศักดิ์ที่เจาะจงในที่เรื่องขอแนะนำปันออกเธอใช้คืนลำดับที่ภาระแม่นมั่นโดยใช้ตัวพิมพ์กระจิดริด p+ เลขหน้าตาแห่งนขลิขิตหลังจากชันษา

|

การอ้างอิงทั้งหมดไม่ว่าจักสิงสู่ในคอนเทนเนอร์ไรจักไม่ผิดวางรูปแบบเหมือนกันเพราะงานอ้างอิงต้นร่างคดีแห่ง APAพ้นไปเรื่องผันแปรตามคอนเทนเนอร์ตามตรงเพราะว่าสไตล์ MLA

|
|

หมายเหตุ: ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การจัดรูปแบบที่แตกต่างกักคุมเพราะว่างานรายงานราคาแบบห้วนกับแบบแถวในที่ APA

|
|

ระเบียบงานเชิงอรรถคดีธารณะ:

|
  |
 • ชื่อสรรพสิ่งแหล่งข้อมูลน่าจะจับตัวจัดพิมพ์โค่ง (ซึ่งไม่ใช่ณหน้าตาอ้างอิง)น่าจะใช้คืนตัวหนังสือตัวอักษรใหญ่สี่ตัวทุกวจีหรือว่าจำเนียรกระทั่งตรงนั้น (ละเว้นสรรพนามคุณศัพท์คำนามคำกริยาวิเศษณ์ด้วยกันอื่น ๆ )
 • |
 • คำผสมยติภังค์ในชื่อเสียงเรียงนามครอบครองตลอดตัวพิมพ์โค่งไม่ใช่เช่นนั้นแค่คำพูดเริ่มแรก
 • |
 • คำพูดเริ่มแรกโดยตรงภายหลังเครื่องหมายวงกลมสองหรือเครื่องหมายขีดรวมตัวกันจัดพิมพ์เทอะทะ
 • |
 • ชื่อคอนเทนเนอร์แห่งหนแวงขึ้นไป (อาทิเช่นรายงานจอเงินภาษาซีเรียวย์โทรทัศน์สมุดภาพเสียงเพลง) ควรเป็นตัวเอียง
 • |
|

ใบเสนอราคาสั้น ๆ

|

การเสนอราคาต่อหน้า (ไม่ใช่การแปล) จำต้องชดใช้ชื่อคนแต่งชันษาแห่งจัดพิมพ์และเลขลำดับหน้าตาณรูปแบบ (p # #)คุณอาจชดใช้นามสกุลสรรพสิ่ง author19 ในที่ประโยคก่อนหน้าการอ้างอิงริมเครื่องหมายวงเล็บหรือว่าร่วมนามสกุลสิ่งของ author19 ที่วงเล็บโดยตรง

|

แนวทางสาธารณะสำหรับงานคำอธิบายเพิ่มเติมสั้น ๆ :

|

ตามที่ King (1986) นกเขากล่าวว่าเด็กผู้ชายตัวเล็ก ๆ ที่ใส่ 1C; Slicker สีเหลืองรวมความว่า George Denbrough, 1D;ซึ่งอีฉันค้นพบถือเอาว่าน้องชายสรรพสิ่ง Bill19 (เค้าหน้า 3)

|

ครรลองอื่นด้วยการเสนอสนนราคาต้นร่างห้วน:

|

นกเขาริเริ่มตั้งขึ้นข้อน่าสังเกตดุเด็กผู้ชายตัวเล็ก ๆใครเหยาะ 1C ตัวสั่นสีเหลืองลงความว่า George Denbrough, 1D;ซึ่งฉันพบรวมความว่าอนุชาสรรพสิ่ง Bill19 (King, 1986, p. 3)

|

ใบเสนอราคาแบบแวง

|

ควรสลักใบเสนอราคาแบบแวงโดยตรง (40 คำขึ้นไป) แห่งรูปแบบแม่พิมพ์โดยปราศจากเครื่องหมายคำพูดใบเสนอราคาควรประเดิมในบรรทัดนวชาตที่เยื้องเข้าอีกครึ่งนิ้วเข้ามา (โดยแห่งย่อหน้านวชาตจะเริ่มโดยธรรมชาติบรรทัดที่ตามมาทั้งเพควรไม่ผิดเยื้องเช่นนั้นคำพูดยาวน่าเว้นระยะห่างสองเท่าเช่นส่วนที่เหลือของสิ่งพิมพ์ของเจ้าเอ็งหลังเครื่องหมายวรรคตอนบ๊วยของใบเสนอราคา

|

ครรลองทั่วไปด้วยใบเสนอราคาแบบแถว:

|

King (1986) ระบุเก็บ:

|

เด็กชายลูกเล็ก ๆ ในกองสีเหลืองและสีแดง Galoshes วิ่งอย่างมีความสุขเจียรกับข้างเรือนสพ.ฝนไม่หยุด แม้ว่าในที่สุดมันก็ลดลงท้ายที่สุดมันแตะต้องบนงอบสีเหลืองของคนหนุ่มรุ่น 19 แห่งหนมีเสียงละม้ายหูสิ่งของเขาพระพิรุณบนประทุนโรงเก็บของ (หน้า 3)

|

วิธีกำหนดรูปแบบหน้าเชิงอรรถใน APA

|

หน้าตาอ้างอิงครรลอง APA ของเธอเป็นรุ่นขยายแห่งมีข้อปลีกย่อยมากสรรพสิ่งการคำอธิบายเพิ่มเติมทั้งหมดที่ใช้ตลอดทั้งความเรียงหรือรายงานการวิจัยสิ่งของคุณตกว่า

|

สำหรับแต่ละคอนเทนเนอร์สถานที่แสดงด้านล่างคุณจักพบสูตรธารณะสำหรับการอ้างอิงแหล่งกำเนิดใน pag คำอธิบายเพิ่มเติมของเธอe พร้อมกับตัวอย่าง

|

กฎสิ่งของหน้าอ้างอิงทั่วไป:

|
  |
 • ใช้ การเยื้องแห่งหนแขวนอยู่ สำหรับแต่ละบรรทัดที่ตามหลังบรรทัดแต่ต้น (บรรทัดที่สองด้วยกันบรรทัดถัดไปในการคำอธิบายเพิ่มเติมเดียวน่าเยื้อง
 • |
 • ชื่อผู้เขียนควรสิงสู่ในรูปแบบชื่อเริ่มแรกแรก (ด้วยผู้แต่งสูงสุดหกมนุชสำหรับการทำงานที่มีสิทธิ์)
 • |
 • การคำอธิบายเพิ่มเติมทั้งหมดกำหนดการควรจัดตามตัวอักษร
 • |
 • หนังสือหรือว่าวัสดุไร ๆ ที่เขียนโดยคนแต่งคนเดียวกักคุมควรตรวจฟังตามลำดับกาลเวลาตั้งแต่เก่าไปจนถึงล่าสุด
 • |
 • ใช้อันที่เป็นตัวพิมพ์เทอะทะและเครื่องหมายวรรคตอนไร ๆ ที่ใช้คืนโดยคอนเทนเนอร์เก่าก่อนแม้ว่าจะไม่ใช่ 18; standard19;
 • |
 • ชื่อเสียงเรียงนามหนังสือและชื่อวารสารควรเป็นตัวเอียง
 • |
| | | | | | |
เกี่ยวข้อง: กำลังกายทำงานชี้แจงอยู่ไหมเรียนรู้กรรมวิธีอ้างอิง PowerPoint ในที่ APA!
|

หนังสือ

บันทึก |

สูตรการเชิงอรรถทั่วไปเพราะหนังสือที่มีคนเขียนคนเอ็ด:

|

นามสกุล, ชื่อแรก(ปีที่พิมพ์) ชื่อกิจธุระ: อักษรเนื้อตัวใหญ่ด้วยว่าคำบรรยาย ยศ: ผู้จัดพิมพ์

|

แบบอย่างการอ้างอิงสำหรับบันทึกที่ประกอบด้วยผู้แต่งคนหนึ่ง: ทีวี 40 นิ้ว

|

King, Sมันสมอง (1986) มัน นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: Viking Pressมันสมอง

|
|

หมายเหตุ: ควรกำหนดรูปแบบตำแหน่งอีกด้วยชื่อเมืองและประเทศชาติ (พร้อมตัวย่อไปรษณีย์) และพ้นไประยะเวลามันสมอง

|
|

หนังสือโดยผู้เขียนหญิบคน

|

จดหมายเล่มเดียวแห่งเขียนโดยผู้เขียนญิบคนน่าจะแสดงหมายกำหนดการตามนามสกุลและชื่อย่อแต่ต้นที่เชื่อมต่อเปลี่ยนเครื่องหมายและแทนคำกล่าว1C; and.1D;

|

สูตรงานอ้างอิงทั่วไปสำหรับจดหมายที่มีผู้แต่งคู่คน:

|

นามสกุล, ชื่อย่อ, ชื่อด้วยกันนามสกุล,เริ่มแรกครั้งแรกมันสมอง(ปี). ชื่อ ตำแหน่ง: ผู้จัดพิมพ์

|

แบบอย่างการเชิงอรรถสำหรับรายงานที่ประกอบด้วยผู้แต่งญิบคน:

|

King, S. , & Straub, P.(1984). เครื่องรางของขลัง นิวยอร์ก, นิวยอร์ก: Viking Press

|

วารสารและต้นเค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ (เรียงความการพิมพ์และเว็บ)

|

วารสารร่วมบทความจากเว็บหรืออู่การพิมพ์คุณจะใช้นามสกุล, รูปแบบเริ่มแรกแรก;ปีที่พิมพ์;ชื่อเรื่องสรรพสิ่งประโยคหมายเลขปริมาณและ DOI เหตุด้วยบทความผิได้รับ (หมายรวม URL หากมาจากเว็บไซต์)

|
|

หมายเหตุ: แม้คุณปราศจากข้อมูลอาทิเช่นหมายเลขวอลุ่มลำดับที่ปัญหาเลขของเค้าหน้าหรือ DOI รวมเฉพาะข่าวสารที่คุณมีเพียงนั้น

|
|

การคำอธิบายเพิ่มเติมทั่วไปเหตุด้วย วารสาร :

|

นามสกุล, ชื่อเสียงเรียงนามเริ่มต้น(พรรษา).ชื่อเรื่องของเรียงความ ชื่อเรื่องสรรพสิ่งวารสารจำนวนเล่ม (เลขปัญหา) หน้าตาhttps://doi.org/xx.xxx/yyyy

=<> ตัวอย่างการอ้างอิงเพราะว่าวารสาร:

|

Moeslein, A. (2018)1C เพราะอะไร Blake Lively จึงคว้าสวมใส่กองสูทมากมายเมื่อเร็ว ๆ นี้: การสอบสวนที่ 1D; เสน่ห์ 1-3https://www.glamourมันสมองcom/story/why-blake-lively-has-been-wearing-suits-a-simple-favor

|
All-in-all, APA คือเปล่า-brainer
|

คู่มือสไตล์ APA ปัจจุบันสิงสู่ในเหน้าที่ 6 ด้วยกันแม้ว่าหนังสือแนะนำนี้จักไม่ครบ แต่ทั้งมวลองค์ประกอบประธานของ APA พอให้แน่ใจตวาดคุณมีองค์ประกอบสถานที่จำเป็นเพราะว่าการประสบผลสำเร็จ

|

ต้องการศึกษาเพิ่มเติมไหมคุณสิงสู่ในโชคลาง!ค้นหาซอฟต์แวร์สร้างเอกสารแห่งตรงกับดักความต้องการสรรพสิ่งคุณยิ่งนักที่สุดครั้นคุณเริ่มต้นด้วยการจดเรียงความหรือว่างานวิจัยถัดไปของคุณ!

|

Find the best document creation software on the market. Explore Now, FREE →ผู้ตั้งกระทู้ yieldingvocatio :: วันที่ลงประกาศ 2020-06-02 14:17:18 IP : 103.70.6.59


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.