ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ห้องรับแขก
dot
bulletเล่าสู่กันฟัง
bulletคลีนิกเรื่องสั้น
bulletห้องพักฟื้นเรื่องสั้น
bulletบางบท...บางตอน
bulletวันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
bulletฟังรายการวิทยุย้อนหลัง
bulletคมคำ คำคม
bulletกระดานสนทนา
bulletสมุดเยี่ยม
bulletข่าวแวดวงวรรณกรรม
dot
ห้องสมุด
dot
bulletนักอ่านพูดถึงประภัสสร
bulletบทสัมภาษณ์ต่างๆ
bulletประภัสสร ใน สื่อ
dot
กล่องความทรงจำ
dot
bulletE-card
dot
Newsletter

dot


facebook.com/psevikul


นักเขียนอมตะ article

 

                

            วันที่ 22 มกราคม 2552 มูลนิธิอมตะได้จัดงานมอบรางวัล “นักเขียนอมตะ” ประจำปี 2550ขึ้น ที่สำนักงานมูลนิธิอมตะ อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

รางวัล “นักเขียนอมตะ” เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศ ซึ่งพิจารณามอบแก่นักเขียนไทยซึ่งสร้างสรรค์ผลงานอันมีคุณค่าต่อสังคมและมวลมนุษยชาติ อย่างสืบเนื่องมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 20 ปี รางวัลนี้เริ่มขึ้นในปี 2546 โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะยกย่องนักเขียนไทยที่มีควมสามารถ เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่า และเพื่อเป็นการการเผยแพร่เกียรติคุณนั้นให้เป็นที่แพร่หลายในสังคมไทยและสากล โดยผม ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยได้เสนอแนวคิดนี้ต่อคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานมูลนิธิอมตะ และได้รับความเห็นชอบจากคุณวิกรมฯ โดยมูลนิธิอมตะได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อทำหน้าที่พิจารณานักเขียนที่สมควรได้รับรางวัลดังกล่าว ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) พร้อมด้วยเหรียญทองคำสลักรูปนางอินทร์ ต้นตระกูลกรมดิษฐ์ รวมทั้งเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณ

            “นักเขียนอมตะ” คนแรก ในปี 2547 ได้แก่ คุณศักดิชัย บำรุงพงศ์ เจ้าของนามปากกา “เสนีย์ เสาวพงศ์” ผู้สร้างวรรณกรรมอมตะ อย่าง “ปีศาจ” และ “ความรักของวัลยา”  ในปีต่อมา คือ คุณโรจ งามแม้น หรือ “เปลว สีเงิน” นักหนังสือพิมพ์ผู้เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณของคนหนังสือพิมพ์ และ ในปี 2549-2550 คุณโกวิท เอนกชัย หรือ “เขมานันทะ” ซึ่งเผยแพร่ธรรมะและพุทธปรัชญาต่อชาวไทยและชาวโลกผ่านข้อเขียนและการปฏิบัติติดต่อกันมานานปี เป็นผู้ได้รับรางวัลนี้

            สำหรับรางวัล “นักเขียนอมตะ ประจำปี 2551 คณะกรรมการฯ ซึ่งมีคุณหญิงแม้นมาส ชวลิต เป็นประธาน ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ภิธานล้อม เพ็งแก้ว ศ.ชวน เพชรแก้ว รศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ อ.วัฒนะ บุญจับ อ.ธารา กนกมณี เป็นกรรมการ และคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลแก่ อ.สมบัติ พลายน้อย หรือ ส.พลายน้อย

            อ.สมบัติ พลายน้อย เป็นชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกิดเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2472 สำเร็จการศึกษาระดับประโยคครูพิเศษมัธนม (พ.ม.) และได้รับราชการครั้งแรกเป็น เสมียนสรรพากรก่อนจะเปลี่ยนอาชีพเป็นครูอยู่ 5 ปี โดบที่มีความสนใจด้านการเขียนมาตั้งแต่เป็นนักเรียนชั้นมัธยม และได้สมัครเรียนวิชาการประพันธ์และหนังสือพิมพ์ทางไปรษณีย์กับ อ.เปลื้อง ณ นคร (นายตำรา ณ เมืองใต้) อ.เปลื้องฯ จึงได้ชักชวนให้มาทำงานด้านวารสารของกระทรวง ศึกษาธิการหลายฉบับ รวมทั้งเขียนบทความและสารคดีลงในวารสารต่าง ๆ และจัดรายการทางวิทยุศึกษาด้วย จนได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และบรรณาธิการวัฒนธรรมไทย อ.สมบัติฯ ได้ลาออกจากราชการในปี 2528 ก่อนเกษียณอายุราชการ 2 ปี เพื่ออุทิศเวลาแก่การเขียนหนังสืออย่างเต็มที่

            อ.สมบัติ พลายน้อย เป็นผู้ศึกษาค้นคว้าด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ โบราณคดี คติชน แลวรรณคดีไทย อย่างลึกซึ้ง และนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาเขียนเป็นตำรา บทความทางวิชาการ นิทานพื้นบ้าน และสารคดี เป็นจำนวนมากนับเป็นระยะเวลายาวนานกว่าหกทศวรรษ อ.สมบัติฯ ยังได้จัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมไทย และสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลอันทรงคุณค่าในทางการศึกษา ค้นคว้า และอ้างอิงที่สำคัญ นอกเหนือไปจากการมีผลงานที่พิมพ์รวมเล่มแล้วไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง อาทิ สารคดีน่ารู้สารพัดนึก เล่าเรื่องบางกอก 100 รอยอดีต เล่าเรื่องรามัญ นิทานไทย นิทานวรรณคดี นิทานเพื่อนบ้าน เทวนิยาย พฤกษนิยาย สัตวนิยาย อมนุษย์นิยาย แลไปข้างหลัง เกิดในเรือ สรรพสารคดี เป็นต้น

            ผลงานของ อ.สมบัติฯ หลายเล่มได้รับรางวัลบัวหลวง และรางวัลสัปดาห์หนังสือแห่งชาติรวมทั้งได้รับการประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์(สารคดี) จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ประจำปี 2539 และผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปี 2551

            ผมขอคารวะและแสดงความยินดีกับ อ.สมบัติ พลายน้อย สำหรับรางวัล “นักเขียนอมตะ”ประจำปี 2551 ไว้ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

        

 

  
  
                                                    ..................................... 

                                                    

                     ลงพิมพ์ในนสพ.คม ชัด ลึก วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2552

 

 

                                ภาพจาก  http://www.amatafoundation.org/

 


 

 
 วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

สมองกลวง
เหยื่อทุนนิยม
นโยบายประชาระทม
สวัสดีปีใหม่ครับ
รัฐบาลจอมปลอม
เรื่องผี ๆ
เรื่องกล้วย ๆ
ผู้ให้ กับผู้รับ
ซอมบี้
โลกแตก?
เรื่องโกง ๆ ฝัน ๆ
หลีไป๋ กับคนเลี้ยงไก่ชน
เปลือย
ตาบอดคลำอาเซียน
คนแบกหนี้
แมวกับหนู
โกงสิ้นชาติ
สถานการณ์ที่ไม่มีสงคราม แต่ก็ไม่มีสันติภาพ
โดดเดี่ยวและเดียวดาย
พม่าตาใส ไทยตามัว
ทุกข์
โอ้ กรุงเทพฯ
จากออสโล ถึงโคโรราโด: ภาพของความรุนแรงในสังคม
เอียน
สยามยามวิกฤต
บิดเบี้ยวบุบเบลอ
ลิตเติ้ล เบิร์ด ออฟ เวียดนาม
8,000 ปี ประชาธิปไตยไทย
ปรองดอง (แบบพม่า)
นักโทษประหาร
กุมารไทย-กุมารทอง
ตายแห้งทั้งแผ่นดิน
เวียดนามเวลานี้
ตำนานทุ่งมะขามหย่อง
แพงหูฉี่
เธออยู่ไหนเมื่อไฟดับ?
นายกรัฐมนตรีที่ถูกลืม
เหล็กวิลาศหรือจะสู้ตะปูควง
ชัยชนะที่ปทุมธานี
นักท่องเที่ยวดี ๆ สร้างได้
สงกรานต์ที่เปลี่ยนไป
งูเหลือมกับ”เจ้าชายน้อย"
ออกแบบนักการเมือง
มะริด ทวาย ตะนาวศรี
อภินิหารข้าวหมกไก่
ฝึกช้าง หัดม้า
ออง ซาน ซูจี และ The Lady
ป๋ากับปูกู้อีจู้
สุขสันต์วันวาเลนไทน์
นิทานน้ำท่วม
ความรู้เรื่องคลอง ฉบับน้ำท่วมกรุงเทพฯ
ขาดกับเกิน
กระทรวงน้ำ (ลาย)
การฆ่าด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
วัยเกษียณ
จิ้มก้อง
รัฐบาลเงา ๆ
ปัญหายาเสพติด
น้ำท่วม
เกียรติตำรวจ
หัวคน-หัวโขน
โลกที่หมุนผ่าน
120 ปี พระชาตะกาล กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
นิทานเรื่องใหม่
กัปตันไทยแลนด์-กัปตันอเมริกา
การประท้วงที่ชิลี
พระเอก กับผู้ร้าย
เสร็จนาฆ่าโคถึก
เพลงปลุกใจ
ผู้นำ กับนายกรัฐมนตรี
ดัชนีความสุขของคนไทย
โลกในดวงตาที่แตกต่าง
สิบปัญหาสำหรับรัฐบาลใหม่
อาถรรพ์หมายเลข 4
อภิมหาประชานิยม
วิเคราะห์เจาะป้าย
กระแส สื่อ และโพลล์
สิงห์สาราสัตว์
ชะตากรรมของปลา-ชะตากรรมของคนไทย
65 ปี แห่งการเสด็จสำเพ็ง
คอรัปชั่น
ไทยเวฟ-จีนเวฟ
นักการเมืองกับรัฐบุรุษ
เวียนว่ายตายเกิด
มาออกแบบสังคมไทยกันเถอะครับ
รถเมล์ไทยสายการเมือง
โหวตเถอะครับ
พ่อดี สอนลูกดี
ให้นกน้อยกัมพูชากางปีกได้สองข้าง
อวสาน บินลาเดน ?
กรรมของกู
ปัญหา ไทย-กัมพูชา
อำนาจ (วรรณกรรม) ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
6 วิกฤติของโลก
ก่อนถึงวันเลือกตั้ง
1 ใน 100 ของ 100 ปี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
คน(ไทย)กับสื่อ(ไทย)
ไปอิหร่าน
มนุษย์มือถือ
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
พระไพศาล วิสาโล นักเขียนรางวัลอมตะ
อำนาจ...
บาดแผลในใจไทย-บาดแผลในใจกัมพูชา article
ไปดูหนังจีน
เผาบ้านไล่หนู
I Gotta Go
วัทนธัม
วิธีกินข้าวผัด
มิติความสัมพันธ์
จิ๋วเรนเจอร์
ความเชื่อส่วนบุคคลของผม
หมดยุคทักษิณ-สิ้นอนาคตเพื่อไทย?
ชูชก
ทีฆายุโกโหตุ มหาคีตราชัน
ความกังวลของสิงคโปร์
โรคประจำตัว
ไพ่ไทย-ไพ่เขมร
กินตามแม่
วาระแห่งการอ่าน
เขาพระวิหารวันนี้และปีหน้า
100 ปี ป่อเต๊กตึ๊ง
จินตนาการ ความฝัน และจิตใต้สำนึก
พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ
เดอะ คาราเต้ คิด
ฟุตบอลโลกลาติน
หลักของชาติ
ดวงใจในดวงตา
สิงคโปร์กับไทย
แก้วใบใหม่
Seems Ungrateful
ลืม กับ จำ
รื้อสร้าง
นิราศทะเลเพลิง article
ดั่งคนอกตัญญู article
ตีงูให้หลังหัก
สิ้นสูญและก่อเกิด
สงครามกลางเมือง
ความหวัง และ “ลูกผู้ชาย...ตายเพื่อชาติ”
ห้าห่วง
เพลงสองเพลง
ศึกยังไม่สงบ แต่ก็ขอนับศพทหาร
ทำไมเราถึงรักในหลวง
พระเจ้าองค์เดียวกัน
มืดแปดด้าน
คาถาตรีติ
มิจฉาทิฐิ
อำนาจที่หายไป
คดีฆาตกรรม 3,000 ปี
วันนี้เมื่อปีโน้น
ธรรมะข้างกองเพลิง
จีที 200
เกมส์สุดท้าย ?
ของขวัญวันเด็ก
การเลือกที่จะตาย: สิทธิใหม่ของคนไทย
เหยื่อปลายเบ็ด
โคคาธิปไตย
วันรัฐธรรมนูญ
ทรงพระเจริญ
ฮูโก้ ชาเวซ: พระเอกคนสุดท้ายหรือผู้ร้ายหมายเลขหนึ่ง
คอรัปชั่น article
รักชาติ article
เวเนซูเอลา กับ โคลัมเบีย article
กำแพงที่มองไม่เห็น article
เรื่องไม่กล้วย ที่สาธารณรัฐกล้วย article
ความ(ไม่)สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา article
เหลียวมองหลัง (จบ) article
เหลียวมองหลัง 2 article
เหลียวมองหลัง 1 article
39 ปี แห่งการจากไป ของ มิตร ชัยบัญชา article
จากจัสมิน ถึงแจ๊ซเมน article
วัฒนธรรมแทงโก้ article
โมเช่ ดายัน article
เก็บมาฝากจากเว็บบอร์ด
กระแสเกาหลี article
เอา ไมเคิล แจ๊กสัน คืนมา article
อิหร่าน article
ยุงร้ายกว่าเสือ?
วงจรอุบาทว์ article
เทียน อัน เหมิน article
ศรีทนได้ article
ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน article
ละคร-การเมือง article
คำถามที่รอคอยคำตอบ article
พระสยามเทวาธิราช article
คราบเลือดในหัวใจดวงน้อย article
แดงดับ? article
สงครามกลางเมืองในสเปน article
8406 รหัสเวียดนาม article
การทูตปิงปอง article
นิคารากัว (จบ) article
นิคารากัว article
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ article
คลินตันเยือนเอเชีย article
เขมรแดง article
ก่อนวันวาเลนไทน์ article
รำลึกถึงมหาตมะคานธี (จบ) article
รำลึกถึงมหาตมะคานธี article
007 กับโบลิเวีย article
ศัพท์พระองค์วรรณ article
คนสามแซ่ article
คนรุ่นที่ถูกลักพา article
50 ปี ปฏิวัติคิวบา article
ขอเขียนถึงคุณทักษิณฯ article
คำขวัญของผู้ใหญ่ในวันเด็ก article
นิทานเวตาล article
วันของพ่อ article
ฟรานซิสโก ปีซาร์โร article
เซบาสเตียน ปีเญร่า article
ฟรีดา คาห์โล ผู้ส่งสารแห่งความเจ็บปวด article
สุริยุปราคา ถึง ราหูอมจันทร์ article
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ article
อินกริด เบตานคอร์ต article
โคลัมเบีย article
Guess Who´s Coming to Dinner article
บาดแผลสงคราม article
กำแพงสามชั้น...ของงานแปล article
รักคือ... article
ชิลี-เปรู article
สงครามไม่มีวันจบ
ว่าด้วยเรื่องผัดไทย article
องค์การกลุ่มประเทศค้าข้าว article
อีกแง่มุมของมิ่งขวัญ article
14,000 อย่างที่ทำให้มีความสุข articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
www.psevikul.com นิตยสารสกุลไทย นิตยสารขวัญเรือน  amarinpocketbook นานมีบุ๊คส์ ร้านหนังสือซีเอ็ด ศูนหนังสือจุฬา ร้านนายอินทร์ ประพันธ์สาสน์ เวบคุณวิกรม กรมดิษฐ์  Masharee Blog วรรณวรรธน์คาเฟ่ เวบของคุณ คีตาญชลี เวบกระบี่ทูเด เวบกลอนธรรมะ