ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ห้องรับแขก
dot
bulletเล่าสู่กันฟัง
bulletคลีนิกเรื่องสั้น
bulletห้องพักฟื้นเรื่องสั้น
bulletบางบท...บางตอน
bulletวันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
bulletฟังรายการวิทยุย้อนหลัง
bulletคมคำ คำคม
bulletกระดานสนทนา
bulletสมุดเยี่ยม
bulletข่าวแวดวงวรรณกรรม
dot
ห้องสมุด
dot
bulletนักอ่านพูดถึงประภัสสร
bulletบทสัมภาษณ์ต่างๆ
bulletประภัสสร ใน สื่อ
dot
กล่องความทรงจำ
dot
bulletE-card
dot
Newsletter

dot


facebook.com/psevikul


6 วิกฤติของโลก
             

           

           ผมเขียนต้นฉบับคอลัมน์นี้ในวันคุ้มครองโลก (Earth Day)... โลกซึ่งกำลังอยู่ในขั้นวิกฤติ - ขณะที่คนส่วนใหญ่เป็นห่วงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วโลกนั้น พวกเขาอาจจะลืมนึกถึงวิกฤติอื่น ๆ ที่น่าวิตกกังวลกว่าและมีอันตรายต่อโลกและมนุษยชาติยิ่งกว่า วิกฤติโลกดังกล่าวนั้น นักวิชาการสรุปไว้ 6 ประการด้วยกัน ได้แก่วิกฤติด้านประชากร วิกฤติด้านอาหาร วิกฤติด้านพลังงาน วิกฤติด้านน้ำ วิกฤติด้านภูมิอากาศ และวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม

            มีการคำนวณว่าโลกของเรานั้นสามารถรองรับประชากรได้ในจำนวน 4,000 ล้านคน แต่เวลานี้เรามีพลโลกถึง 6,000 ล้านคน และกำลังก้าวไปสู่ 9,000 ล้านคน ในอีกไม่นานเกินรอ ลองคิดดูคร่าว ๆ ว่า เมื่อเรามีพื้นที่และทรัพยากรอันจำกัด แต่มีคนล้นโลก อะไรจะเกิดขึ้นต่อไป? ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน เพราะความเจริญทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ในช่วงระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา ที่ช่วยให้มนุษย์รอดจากการเสียชีวิตในวัยเด็ก รู้จักการป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขอนามัยที่ดีขึ้น และมีอายุยืนยาวกว่าเดิม ได้กลายเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดวิกฤติการณ์ด้านประชากรในเวลานี้

            ปัญหาที่สืบเนื่องโดยตรงจากจำนวนประชากรโลก ก็คือเรื่องอาหาร ซึ่งจะเลี้ยงดูมวลมนุษย์ ขณะที่การเพิ่มจำนวนของประชากรในประเทศต่าง  ๆ ทำให้พื้นที่ในการเพาะปลูกลดน้อยลง เพราะถูกใช้ไปในการขยายพื้นที่อยู่อาศัย สมมุติว่าประเทศหนึ่งเคยมีพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ เมื่อมีประชากร 10 ล้านคน พื้นที่เพาะปลูกดังก็กล่าวอาจจะเหลือเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ หากประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 20-25 ล้านคนเมื่อไหร่  นั่นหมายความว่าพืชพันธุ์ธัญญาหารย่อมจะขาดแคลนหรือมีราคาสูงขึ้น และวิกฤติการณ์ด้านอาหารเป็นปัญหาใหญ่ที่หลาย ๆ ประเทศในทวีปแอฟริกาและเอเชียประสบอยู่ รวมทั้งมีโอกาสที่จะแผ่ขยายออกไป เมื่อนำไปรวมกับวิกฤติด้านอื่น เช่นวิกฤตด้านน้ำ และภูมิอากาศ

            วิกฤติที่เกิดจากความเจริญของมนุษย์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง ได้แก่วิกฤตด้านพลังงาน กล่าวเฉพาะเรื่องยานยนต์ นับตั้งแต่คาร์ล เบ๊นซ์  ผลิตรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงคันแรกของโลก ในปี ค.ศ.1886 ปัจจุบันทั่วโลกมีรถยนต์กว่า 800 ล้านคัน และใช้นำมันเชื้อเพลิงกว่า 2.6 ล้านแกลลอน ต่อปี ขณะที่ปริมาณน้ำมันดิบสำรองของโลกอยู่ที่ระดับ 1,300 ล้านบาร์เรล (1 บาร์เรล เท่ากับ 36 แกลลอน (อังกฤษ) หรือ 42 แกลลอน (สหรัฐฯ)) โดยคาดว่าอีกประมาณ 40 ปีข้างหน้า น้ำมันในโลกอาจจะถึงหยดสุดท้าย พลังงานที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นก็คือไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีแหล่งกำเนิดส่วนใหญ่จากกระแสน้ำ ถ่านหิน น้ำมัน รวมทั้งพลังงานปรมาณู ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์โรงงานไฟฟ้าปรมาณูระเบิดที่เชอร์โนบิล และล่าสุดที่ญี่ปุ่นก็ทำให้เกิดกระแสต่อต้านโรงไฟฟ้าประเภทนี้มากขึ้น แต่ในเวลาเดียวกันพลังงานประเภทอื่น เช่นกระแสน้ำจากเขื่อนกั้นน้ำ หรือถ่านหิน ก็ไม่ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่าย ซึ่งจะทำให้วิกฤติด้านพลังงานรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ

            วิกฤติที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดอีกอย่างหนึ่งคือวิกฤตด้านน้ำ หรือการขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการบริโภคอุโปโภค ทำการเกษตร เลี้ยงสัตว์ และใช้ในอุตสาหกรรม ซึ่งในหลาย ๆ พื้นที่ของประเทศไทยเองก็กำลังเผชิญกับภัยแล้ง และน้ำในแหล่งน้ำเหือดแห้งหรือมีปริมาณลดต่ำลง  โดยเฉพาะในแม่น้ำสายสำคัญ อย่าง โขง ชี มูล ซึ่งวิกฤตด้านน้ำอาจนำไปสู่ความขัดแย้งของประเทศที่ใช้ลำน้ำร่วมกันได้โดยง่าย

            วิกฤติที่ได้ยินได้ฟังกันเป็นประจำในช่วงไม่กี่ปีมานี้ คือวิกฤติด้านความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอากาศที่ร้อนขึ้น หนาวลง หิมะตก ลมพายุ ความแห้งแล้ง หรือน้ำท่วม อันเป็นผลมาจากบาดแผลของโลกที่ถูกทำร้ายด้วยน้ำมือของมนุษย์ โดยเฉพาะการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรม รถยนต์ และการเผาผลาญน้ำมันด้วยวิธีต่าง ๆ ทำให้ระดับคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ของโลกในปัจจุบันสูงสุดในรอบ 6 แสนปี ซึ่งกระทบต่อชั้นบรรยากาศ จนเกิดสภาวะเรือนกระจกขึ้น

สุดท้ายคือวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม มนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง และไม่คุ้มค่า จนป่าไม้ แร่ธาตุ แม่น้ำลำคลอง ท้องทะเล รวมทั้งพืชพันธุ์และสัตว์นานาชนิดจำนวนมากต้องหมดสิ้นหรือสูญพันธุ์ไปจากโลก ในทางตรงกันข้ามก็มีขยะจำนวนมหาศาลเกิดขึ้น ซึ่งทำให้ระบบนิเวศ และความสมดุลของโลกสูญเสียไปด้วย

ครับ ทั้งหมดนี้คือวิกฤติของโลก –โลกที่เราอยู่ โลกที่ถูกเราทำลายลงไปทุกวัน...และโลกที่ต้องการความรักและการดูแลจากเราทุกคน

 

   
                                                  .....................................

 

ลงพิมพ์ในนสพ.คม ชัด ลึก  วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2554

 

 

                 ภาพจาก http://www.freefotolog.net/ingles11j/2737273

 

 

 
วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

สมองกลวง
เหยื่อทุนนิยม
นโยบายประชาระทม
สวัสดีปีใหม่ครับ
รัฐบาลจอมปลอม
เรื่องผี ๆ
เรื่องกล้วย ๆ
ผู้ให้ กับผู้รับ
ซอมบี้
โลกแตก?
เรื่องโกง ๆ ฝัน ๆ
หลีไป๋ กับคนเลี้ยงไก่ชน
เปลือย
ตาบอดคลำอาเซียน
คนแบกหนี้
แมวกับหนู
โกงสิ้นชาติ
สถานการณ์ที่ไม่มีสงคราม แต่ก็ไม่มีสันติภาพ
โดดเดี่ยวและเดียวดาย
พม่าตาใส ไทยตามัว
ทุกข์
โอ้ กรุงเทพฯ
จากออสโล ถึงโคโรราโด: ภาพของความรุนแรงในสังคม
เอียน
สยามยามวิกฤต
บิดเบี้ยวบุบเบลอ
ลิตเติ้ล เบิร์ด ออฟ เวียดนาม
8,000 ปี ประชาธิปไตยไทย
ปรองดอง (แบบพม่า)
นักโทษประหาร
กุมารไทย-กุมารทอง
ตายแห้งทั้งแผ่นดิน
เวียดนามเวลานี้
ตำนานทุ่งมะขามหย่อง
แพงหูฉี่
เธออยู่ไหนเมื่อไฟดับ?
นายกรัฐมนตรีที่ถูกลืม
เหล็กวิลาศหรือจะสู้ตะปูควง
ชัยชนะที่ปทุมธานี
นักท่องเที่ยวดี ๆ สร้างได้
สงกรานต์ที่เปลี่ยนไป
งูเหลือมกับ”เจ้าชายน้อย"
ออกแบบนักการเมือง
มะริด ทวาย ตะนาวศรี
อภินิหารข้าวหมกไก่
ฝึกช้าง หัดม้า
ออง ซาน ซูจี และ The Lady
ป๋ากับปูกู้อีจู้
สุขสันต์วันวาเลนไทน์
นิทานน้ำท่วม
ความรู้เรื่องคลอง ฉบับน้ำท่วมกรุงเทพฯ
ขาดกับเกิน
กระทรวงน้ำ (ลาย)
การฆ่าด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
วัยเกษียณ
จิ้มก้อง
รัฐบาลเงา ๆ
ปัญหายาเสพติด
น้ำท่วม
เกียรติตำรวจ
หัวคน-หัวโขน
โลกที่หมุนผ่าน
120 ปี พระชาตะกาล กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
นิทานเรื่องใหม่
กัปตันไทยแลนด์-กัปตันอเมริกา
การประท้วงที่ชิลี
พระเอก กับผู้ร้าย
เสร็จนาฆ่าโคถึก
เพลงปลุกใจ
ผู้นำ กับนายกรัฐมนตรี
ดัชนีความสุขของคนไทย
โลกในดวงตาที่แตกต่าง
สิบปัญหาสำหรับรัฐบาลใหม่
อาถรรพ์หมายเลข 4
อภิมหาประชานิยม
วิเคราะห์เจาะป้าย
กระแส สื่อ และโพลล์
สิงห์สาราสัตว์
ชะตากรรมของปลา-ชะตากรรมของคนไทย
65 ปี แห่งการเสด็จสำเพ็ง
คอรัปชั่น
ไทยเวฟ-จีนเวฟ
นักการเมืองกับรัฐบุรุษ
เวียนว่ายตายเกิด
มาออกแบบสังคมไทยกันเถอะครับ
รถเมล์ไทยสายการเมือง
โหวตเถอะครับ
พ่อดี สอนลูกดี
ให้นกน้อยกัมพูชากางปีกได้สองข้าง
อวสาน บินลาเดน ?
กรรมของกู
ปัญหา ไทย-กัมพูชา
อำนาจ (วรรณกรรม) ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
ก่อนถึงวันเลือกตั้ง
1 ใน 100 ของ 100 ปี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
คน(ไทย)กับสื่อ(ไทย)
ไปอิหร่าน
มนุษย์มือถือ
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
พระไพศาล วิสาโล นักเขียนรางวัลอมตะ
อำนาจ...
บาดแผลในใจไทย-บาดแผลในใจกัมพูชา article
ไปดูหนังจีน
เผาบ้านไล่หนู
I Gotta Go
วัทนธัม
วิธีกินข้าวผัด
มิติความสัมพันธ์
จิ๋วเรนเจอร์
ความเชื่อส่วนบุคคลของผม
หมดยุคทักษิณ-สิ้นอนาคตเพื่อไทย?
ชูชก
ทีฆายุโกโหตุ มหาคีตราชัน
ความกังวลของสิงคโปร์
โรคประจำตัว
ไพ่ไทย-ไพ่เขมร
กินตามแม่
วาระแห่งการอ่าน
เขาพระวิหารวันนี้และปีหน้า
100 ปี ป่อเต๊กตึ๊ง
จินตนาการ ความฝัน และจิตใต้สำนึก
พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ
เดอะ คาราเต้ คิด
ฟุตบอลโลกลาติน
หลักของชาติ
ดวงใจในดวงตา
สิงคโปร์กับไทย
แก้วใบใหม่
Seems Ungrateful
ลืม กับ จำ
รื้อสร้าง
นิราศทะเลเพลิง article
ดั่งคนอกตัญญู article
ตีงูให้หลังหัก
สิ้นสูญและก่อเกิด
สงครามกลางเมือง
ความหวัง และ “ลูกผู้ชาย...ตายเพื่อชาติ”
ห้าห่วง
เพลงสองเพลง
ศึกยังไม่สงบ แต่ก็ขอนับศพทหาร
ทำไมเราถึงรักในหลวง
พระเจ้าองค์เดียวกัน
มืดแปดด้าน
คาถาตรีติ
มิจฉาทิฐิ
อำนาจที่หายไป
คดีฆาตกรรม 3,000 ปี
วันนี้เมื่อปีโน้น
ธรรมะข้างกองเพลิง
จีที 200
เกมส์สุดท้าย ?
ของขวัญวันเด็ก
การเลือกที่จะตาย: สิทธิใหม่ของคนไทย
เหยื่อปลายเบ็ด
โคคาธิปไตย
วันรัฐธรรมนูญ
ทรงพระเจริญ
ฮูโก้ ชาเวซ: พระเอกคนสุดท้ายหรือผู้ร้ายหมายเลขหนึ่ง
คอรัปชั่น article
รักชาติ article
เวเนซูเอลา กับ โคลัมเบีย article
กำแพงที่มองไม่เห็น article
เรื่องไม่กล้วย ที่สาธารณรัฐกล้วย article
ความ(ไม่)สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา article
เหลียวมองหลัง (จบ) article
เหลียวมองหลัง 2 article
เหลียวมองหลัง 1 article
39 ปี แห่งการจากไป ของ มิตร ชัยบัญชา article
จากจัสมิน ถึงแจ๊ซเมน article
วัฒนธรรมแทงโก้ article
โมเช่ ดายัน article
เก็บมาฝากจากเว็บบอร์ด
กระแสเกาหลี article
เอา ไมเคิล แจ๊กสัน คืนมา article
อิหร่าน article
ยุงร้ายกว่าเสือ?
วงจรอุบาทว์ article
เทียน อัน เหมิน article
ศรีทนได้ article
ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน article
ละคร-การเมือง article
คำถามที่รอคอยคำตอบ article
พระสยามเทวาธิราช article
คราบเลือดในหัวใจดวงน้อย article
แดงดับ? article
สงครามกลางเมืองในสเปน article
8406 รหัสเวียดนาม article
การทูตปิงปอง article
นิคารากัว (จบ) article
นิคารากัว article
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ article
คลินตันเยือนเอเชีย article
เขมรแดง article
ก่อนวันวาเลนไทน์ article
รำลึกถึงมหาตมะคานธี (จบ) article
รำลึกถึงมหาตมะคานธี article
007 กับโบลิเวีย article
ศัพท์พระองค์วรรณ article
นักเขียนอมตะ article
คนสามแซ่ article
คนรุ่นที่ถูกลักพา article
50 ปี ปฏิวัติคิวบา article
ขอเขียนถึงคุณทักษิณฯ article
คำขวัญของผู้ใหญ่ในวันเด็ก article
นิทานเวตาล article
วันของพ่อ article
ฟรานซิสโก ปีซาร์โร article
เซบาสเตียน ปีเญร่า article
ฟรีดา คาห์โล ผู้ส่งสารแห่งความเจ็บปวด article
สุริยุปราคา ถึง ราหูอมจันทร์ article
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ article
อินกริด เบตานคอร์ต article
โคลัมเบีย article
Guess Who´s Coming to Dinner article
บาดแผลสงคราม article
กำแพงสามชั้น...ของงานแปล article
รักคือ... article
ชิลี-เปรู article
สงครามไม่มีวันจบ
ว่าด้วยเรื่องผัดไทย article
องค์การกลุ่มประเทศค้าข้าว article
อีกแง่มุมของมิ่งขวัญ article
14,000 อย่างที่ทำให้มีความสุข articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
www.psevikul.com นิตยสารสกุลไทย นิตยสารขวัญเรือน  amarinpocketbook นานมีบุ๊คส์ ร้านหนังสือซีเอ็ด ศูนหนังสือจุฬา ร้านนายอินทร์ ประพันธ์สาสน์ เวบคุณวิกรม กรมดิษฐ์  Masharee Blog วรรณวรรธน์คาเฟ่ เวบของคุณ คีตาญชลี เวบกระบี่ทูเด เวบกลอนธรรมะ