ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ห้องรับแขก
dot
bulletเล่าสู่กันฟัง
bulletคลีนิกเรื่องสั้น
bulletห้องพักฟื้นเรื่องสั้น
bulletบางบท...บางตอน
bulletวันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
bulletฟังรายการวิทยุย้อนหลัง
bulletคมคำ คำคม
bulletกระดานสนทนา
bulletสมุดเยี่ยม
bulletข่าวแวดวงวรรณกรรม
dot
ห้องสมุด
dot
bulletนักอ่านพูดถึงประภัสสร
bulletบทสัมภาษณ์ต่างๆ
bulletประภัสสร ใน สื่อ
dot
กล่องความทรงจำ
dot
bulletE-card
dot
Newsletter

dot


facebook.com/psevikul


มาออกแบบสังคมไทยกันเถอะครับ
                               

           

มีคำถามเล่น ๆ ว่า ถ้าหากมนุษย์สามารถออกแบบสังคมที่ตนต้องการได้ สังคมที่ว่านั้นจะมีลักษณะเช่นไรหลายคนอาจจะนึกถึงสังคมอุดมคติเช่นยูโธเปีย จากข้อเขียนของธอมัส มอร์ นักปรัชญาชาวอังกฤษ ที่ผู้คนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยศีลธรรมและคุณธรรม  

ในสมัยของธอมัส มัวร์ สังคมอังกฤษมีความเหลื่อมล้ำระหว่างชนชั้นขุนนางกับพลเมืองซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่เป็นอย่างมาก รวมทั้งการเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมจากชาวบ้าน มัวร์จึงสร้างสังคมที่มีความเสมอภาค ไม่แสวงหาความฟุ่มเฟือยหรืออบายมุข มีความสุขสบายตามอัตภาพ ให้คุณค่าต่อความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงประโยชน์สุขของคนส่วนใหญ่ และเป็นประชาธิปไตย

 หรือสังคมในหนังสือ “รีพับบิค” ของเพลโต ก็ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารปกครองที่ดี โดยแบ่งคนในสังคมออกเป็นสามวรรณะ คือกษัตริย์ที่เป็นนักปรัชญา นักปกครอง และพ่อค้า ต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ของตนในการปกป้องรัฐและสนองความต้องการของสมาชิกในสังคม แต่เพลโตเชื่อว่าคนในแต่ละวรรณะนั้นเกิดมาพร้อมกับความถนัดในงานตามหน้าที่ของตน ดังนั้นแต่ละวรรณะจึงไม่ควรมีการแทรกแซงจากคนในวรรณะอื่น  และเพลโตยังวิพากษ์ระบอบประชาธิปไตยว่าเป็นเหมือนของเล่น ที่คนอาจเข้ามาเปลี่ยนแปลงการบริหารตามใจของตนหรือกลุ่มของตน อันจะนำไปสู่ความสับสนในสังคม และการเปลี่ยนแปลงฐานะทางเศรษฐกิจของคนในสังคม อย่างไรก็ตามรัฐในอุดมคติของเพลโต คนจะอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียม เพียงพอ และยุติธรรม

            สำหรับในปัจจุบัน หลายคนอาจจะนึกถึงสังคมธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบด้วยการปกครอง การบริหาร และการดูแลจัดการ ตามหลักนิติธรรม คุณธรรม การมีส่วนร่วม  ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และ การคุ้มครอง  ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของจริยธรรม ในสิ่งที่ผู้ปกครองพึงประพฤติและไม่ควรประพฤติ โดยเชื่อว่าธรรมาภิบาลจะทำให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก ปลอดภัย และได้รับการคุ้มครองจากรัฐ ขณะเดียวกันความศรัทธาและเชื่อมั่นที่ประชาชนมีต่อรัฐ ก็จะมีส่วนสำคัญในการทำให้รัฐเกิดความเข็มแข็งมั่นคง

            ในทางการเมืองของไทย ผมคิดว่านโยบายหลักที่พรรคการเมืองทุกพรรคพึงมีก็คือ นำเสนอแนวทางในการสร้างสังคมไทยในอุดมคติ  พรรคการเมืองควรจะต้องออกแบบพิมพ์เขียวสังคมไทยในแนวคิดของตน เพื่อให้ประชาชนเห็นโครงร่างหน้าตา และรูปลักษณ์ เมื่อพรรคของตนได้เข้ามาเป็นรัฐบาล โดยต้องคำนึงว่าการเลือกตั้งครั้งนี้นั้น มิใช่เพียงแค่เอาชนะในสนามเลือกตั้งในประเทศไทยเท่านั้น แต่จะต้องแข่งขันและเอาชนะนานาประเทศในภูมิภาคนี้และในเวทีโลกด้วย  

            สังคมไทยในอุดมคตินั้น นอกจากจะเป็นรัฐที่อยู่ร่วมกันด้วยความเสมอภาค ความยุติธรรม และคุณธรรม ตามปรัชญาของนักปรัชญาชาวตะวันตกแล้ว ก็น่าจะประกอบด้วยคุณลักษณะของความเป็นคนไทย อาทิ ความโอบอ้อมอารี ความมีไมตรีจิต การให้อภัย ความสามัคคี ความอะลุ่มอะหล่วย ความมานะบากบั่น ฯลฯ ตลอดจนคตินิยม และธรรมเนียมปฏิบัติที่ดีงามต่าง ๆ ซึ่งการผสมผสานระหว่างแนวคิดทางตะวันตกกับตะวันออก และค่านิยมดั้งเดิมกับความคิดปัจจุบัน ย่อมจะมีส่วนผลักดันให้สังคมไทยในอนาคต เป็นสังคมที่มั่นคง ก้าวหน้า แข็งแกร่ง และมีความพร้อมในการเผชิญกับความเป็นไปและเปลี่ยนแปลงของโลกได้

             การออกแบบและสร้างสังคมไทย เป็นเรื่องที่เร่งด่วน มีความจำเป็น และมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้น พรรคการเมืองทุกพรรคควรจะต้องยกร่าง มีแผนงาน และมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ยิ่งกว่าการวางแผนว่าจะจับมือกับพรรคไหนตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้ง จะต่อรองผลประโยชน์อย่างไร หรือจะให้ใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหน เพราะสภาพและความเป็นไปของสังคมคือสิ่งบ่งบอกความทุกข์สุขของประชาชน และความเป็นความตายของประเทศชาติ

อย่างที่รู้กันนั่นแหล่ะครับ สังคมไทยในเวลานี้อยู่ในอาการที่น่าเป็นห่วงเป็นอย่างยิ่ง

 

                                           

.....................................
                                                      

                     

ลงพิมพ์ในนสพ.คม ชัด ลึก วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

         

                             ภาพจาก http://icare.kapook.com/.

                      

                           

 วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

สมองกลวง
เหยื่อทุนนิยม
นโยบายประชาระทม
สวัสดีปีใหม่ครับ
รัฐบาลจอมปลอม
เรื่องผี ๆ
เรื่องกล้วย ๆ
ผู้ให้ กับผู้รับ
ซอมบี้
โลกแตก?
เรื่องโกง ๆ ฝัน ๆ
หลีไป๋ กับคนเลี้ยงไก่ชน
เปลือย
ตาบอดคลำอาเซียน
คนแบกหนี้
แมวกับหนู
โกงสิ้นชาติ
สถานการณ์ที่ไม่มีสงคราม แต่ก็ไม่มีสันติภาพ
โดดเดี่ยวและเดียวดาย
พม่าตาใส ไทยตามัว
ทุกข์
โอ้ กรุงเทพฯ
จากออสโล ถึงโคโรราโด: ภาพของความรุนแรงในสังคม
เอียน
สยามยามวิกฤต
บิดเบี้ยวบุบเบลอ
ลิตเติ้ล เบิร์ด ออฟ เวียดนาม
8,000 ปี ประชาธิปไตยไทย
ปรองดอง (แบบพม่า)
นักโทษประหาร
กุมารไทย-กุมารทอง
ตายแห้งทั้งแผ่นดิน
เวียดนามเวลานี้
ตำนานทุ่งมะขามหย่อง
แพงหูฉี่
เธออยู่ไหนเมื่อไฟดับ?
นายกรัฐมนตรีที่ถูกลืม
เหล็กวิลาศหรือจะสู้ตะปูควง
ชัยชนะที่ปทุมธานี
นักท่องเที่ยวดี ๆ สร้างได้
สงกรานต์ที่เปลี่ยนไป
งูเหลือมกับ”เจ้าชายน้อย"
ออกแบบนักการเมือง
มะริด ทวาย ตะนาวศรี
อภินิหารข้าวหมกไก่
ฝึกช้าง หัดม้า
ออง ซาน ซูจี และ The Lady
ป๋ากับปูกู้อีจู้
สุขสันต์วันวาเลนไทน์
นิทานน้ำท่วม
ความรู้เรื่องคลอง ฉบับน้ำท่วมกรุงเทพฯ
ขาดกับเกิน
กระทรวงน้ำ (ลาย)
การฆ่าด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
วัยเกษียณ
จิ้มก้อง
รัฐบาลเงา ๆ
ปัญหายาเสพติด
น้ำท่วม
เกียรติตำรวจ
หัวคน-หัวโขน
โลกที่หมุนผ่าน
120 ปี พระชาตะกาล กรมหม