ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ห้องรับแขก
dot
bulletเล่าสู่กันฟัง
bulletคลีนิกเรื่องสั้น
bulletห้องพักฟื้นเรื่องสั้น
bulletบางบท...บางตอน
bulletวันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
bulletฟังรายการวิทยุย้อนหลัง
bulletคมคำ คำคม
bulletกระดานสนทนา
bulletสมุดเยี่ยม
bulletข่าวแวดวงวรรณกรรม
dot
ห้องสมุด
dot
bulletนักอ่านพูดถึงประภัสสร
bulletบทสัมภาษณ์ต่างๆ
bulletประภัสสร ใน สื่อ
dot
กล่องความทรงจำ
dot
bulletE-card
dot
Newsletter

dot


facebook.com/psevikul


กระทรวงน้ำ (ลาย)

          

           

            ภาวะน้ำท่วม และน้ำท่วมขังในประเทศไทยที่ดำเนินติดต่อกันมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปีนี้ ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่ในภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมทั้งก่อให้เกิดความทุกข์ยากเดือดร้อนแสนสาหัสแก่พี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมาก ชนิดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ขณะที่ความร่วมมือร่วมใจในการให้ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นไปอย่างค่อนข้างจะรวดเร็วและเป็นระบบขึ้น แต่ด้วยปริมาณของพื้นที่และประชากรที่ประสบปัญหา ก็ทำให้ความช่วยเหลือยังไปได้ไม่ทั่วถึง และไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วมได้อย่างทันเหตุการณ์ ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างมั่นคงในระยะยาว เพราะที่ตั้งของประเทศไทยนั้นไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากผลของดีเปรสชั่น หรือพายุโซนร้อนได้ และในบางปีก็ต้องเผชิญกับภาวะแห้งแล้งหรือฝนทิ้งช่วง ซึ่งหากมีวิธีการที่จะสามารถกักเก็บน้ำในปีที่มีปริมาณที่เกินความต้องการเอาไว้ได้ก็น่าจะดีกว่าการปล่อยให้สูญไปเปล่า ๆ

            ปัญหาน้ำท่วมในปีนี้และในปีที่ผ่าน ๆ มา ได้แสดงให้เห็นถึงวิธีการทำงานและวิธีการแก้ปัญหาของรัฐบาลและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ว่าขาดการประสานงาน การประสานความร่วมมือ และการวางแผนล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ำอยู่ถึง 5-6 หน่วยงาน ในสังกัดของ 3-4 กระทรวง และแทนที่จะเร่งรัดให้หน่วยงานดังกล่าวปรับปรุงการทำงานของตนให้ทำงานร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ก็กลับกลายเป็นว่ามีการเรียกร้องให้ตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมาดูแลรับผิดชอบเรื่องน้ำโดยเฉพาะ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดินแล้ว ยังจะเป็นการสร้างปัญหาในด้านการบริหาร ด้านบุคลการ ด้านงบประมาณ และด้านอื่น ๆ ดังจะเห็นตัวอย่างจากกระทรวงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลทักษิณ 1 ว่ามีลักษณะเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนด แคระแกรน ขาดความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและสมอง แม้เวลาจะผ่านมาเกือบ 10 ปีแล้วก็ตาม ขณะเดียวกัน การแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเมือง คงไม่สามารถใช้กระทรวงเกิดใหม่หรือเกิดก่อนกำหนด แก้ไปได้ทันการแน่ และแทนที่จะมีกระทรวงใหม่ให้เปลืองรัฐมนตรี เหตุใดจึงไม่หาวิธีการใช้หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด อาจจะเป็นในรูปของศูนย์บูรณาการเรื่องน้ำ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องน้ำทั้งหมด เพื่อกำหนดแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการให้หน่วยงานเหล่านั้นแบ่งกันไปทำตามที่ตนเองมีหน้าที่อยู่ ซึ่งวิธีเช่นว่านี้ ย่อมจะลงมือทำได้ทันที เห็นภาพรวมของปัญหาและแนวทางแก้ไข กำหนดงบประมาณ กำลังคน วัสดุอุปกรณ์ได้ชัดเจน ลดการทำงานซ้ำซ้อน รวมทั้งเป็นการระดมสมองและสรรพกำลังอย่างมีทิศทาง เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยสุขแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว

            หากมองวิกฤตให้เป็นโอกาส อุทกภัยที่รุนแรงอย่างมากในปีนี้ น่าจะทำให้รัฐบาลและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องหันมาพิจารณาปัญหาอย่างจริงจัง และบูรณาการการทำงาน แทนที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาแบบต่างคนต่างทำ หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ผ่านพ้นไปชั่วปีหนึ่ง ๆ รวมทั้งควรที่จะน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงพระราชทานไว้ ทั้งในเรื่อง การทำเขื่อนกันน้ำ การระบายน้ำ การทำแก้มลิงเพื่อเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลอง การทำคลองลัดเพื่อให้น้ำไหลออกสู่ทะเล ไปปฏิบัติให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม

            และการแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วม จะต้องใช้น้ำจิตน้ำใจ และน้ำอดน้ำทน ไม่ใช่แก้ด้วยน้ำลายนักการเมืองหรอกครับ

 

                                                                                                                     

 
                                               
.....................................
                                                      

                     

ลงพิมพ์ในนสพ.คม ชัด ลึก วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2554
 

                        ภาพจาก http://board.palungjit.com/

 

 
 วันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์

สมองกลวง
เหยื่อทุนนิยม
นโยบายประชาระทม
สวัสดีปีใหม่ครับ
รัฐบาลจอมปลอม
เรื่องผี ๆ
เรื่องกล้วย ๆ
ผู้ให้ กับผู้รับ
ซอมบี้
โลกแตก?
เรื่องโกง ๆ ฝัน ๆ
หลีไป๋ กับคนเลี้ยงไก่ชน
เปลือย
ตาบอดคลำอาเซียน
คนแบกหนี้
แมวกับหนู
โกงสิ้นชาติ
สถานการณ์ที่ไม่มีสงคราม แต่ก็ไม่มีสันติภาพ
โดดเดี่ยวและเดียวดาย
พม่าตาใส ไทยตามัว
ทุกข์
โอ้ กรุงเทพฯ
จากออสโล ถึงโคโรราโด: ภาพของความรุนแรงในสังคม
เอียน
สยามยามวิกฤต
บิดเบี้ยวบุบเบลอ
ลิตเติ้ล เบิร์ด ออฟ เวียดนาม
8,000 ปี ประชาธิปไตยไทย
ปรองดอง (แบบพม่า)
นักโทษประหาร
กุมารไทย-กุมารทอง
ตายแห้งทั้งแผ่นดิน
เวียดนามเวลานี้
ตำนานทุ่งมะขามหย่อง
แพงหูฉี่
เธออยู่ไหนเมื่อไฟดับ?
นายกรัฐมนตรีที่ถูกลืม
เหล็กวิลาศหรือจะสู้ตะปูควง
ชัยชนะที่ปทุมธานี
นักท่องเที่ยวดี ๆ สร้างได้
สงกรานต์ที่เปลี่ยนไป
งูเหลือมกับ”เจ้าชายน้อย"
ออกแบบนักการเมือง
มะริด ทวาย ตะนาวศรี
อภินิหารข้าวหมกไก่
ฝึกช้าง หัดม้า
ออง ซาน ซูจี และ The Lady
ป๋ากับปูกู้อีจู้
สุขสันต์วันวาเลนไทน์
นิทานน้ำท่วม
ความรู้เรื่องคลอง ฉบับน้ำท่วมกรุงเทพฯ
ขาดกับเกิน
การฆ่าด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
วัยเกษียณ
จิ้มก้อง
รัฐบาลเงา ๆ
ปัญหายาเสพติด
น้ำท่วม
เกียรติตำรวจ
หัวคน-หัวโขน
โลกที่หมุนผ่าน
120 ปี พระชาตะกาล กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์
นิทานเรื่องใหม่
กัปตันไทยแลนด์-กัปตันอเมริกา
การประท้วงที่ชิลี
พระเอก กับผู้ร้าย
เสร็จนาฆ่าโคถึก
เพลงปลุกใจ
ผู้นำ กับนายกรัฐมนตรี
ดัชนีความสุขของคนไทย
โลกในดวงตาที่แตกต่าง
สิบปัญหาสำหรับรัฐบาลใหม่
อาถรรพ์หมายเลข 4
อภิมหาประชานิยม
วิเคราะห์เจาะป้าย
กระแส สื่อ และโพลล์
สิงห์สาราสัตว์
ชะตากรรมของปลา-ชะตากรรมของคนไทย
65 ปี แห่งการเสด็จสำเพ็ง
คอรัปชั่น
ไทยเวฟ-จีนเวฟ
นักการเมืองกับรัฐบุรุษ
เวียนว่ายตายเกิด
มาออกแบบสังคมไทยกันเถอะครับ
รถเมล์ไทยสายการเมือง
โหวตเถอะครับ
พ่อดี สอนลูกดี
ให้นกน้อยกัมพูชากางปีกได้สองข้าง
อวสาน บินลาเดน ?
กรรมของกู
ปัญหา ไทย-กัมพูชา
อำนาจ (วรรณกรรม) ของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
6 วิกฤติของโลก
ก่อนถึงวันเลือกตั้ง
1 ใน 100 ของ 100 ปี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช
คน(ไทย)กับสื่อ(ไทย)
ไปอิหร่าน
มนุษย์มือถือ
เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
พระไพศาล วิสาโล นักเขียนรางวัลอมตะ
อำนาจ...
บาดแผลในใจไทย-บาดแผลในใจกัมพูชา article
ไปดูหนังจีน
เผาบ้านไล่หนู
I Gotta Go
วัทนธัม
วิธีกินข้าวผัด
มิติความสัมพันธ์
จิ๋วเรนเจอร์
ความเชื่อส่วนบุคคลของผม
หมดยุคทักษิณ-สิ้นอนาคตเพื่อไทย?
ชูชก
ทีฆายุโกโหตุ มหาคีตราชัน
ความกังวลของสิงคโปร์
โรคประจำตัว
ไพ่ไทย-ไพ่เขมร
กินตามแม่
วาระแห่งการอ่าน
เขาพระวิหารวันนี้และปีหน้า
100 ปี ป่อเต๊กตึ๊ง
จินตนาการ ความฝัน และจิตใต้สำนึก
พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ
เดอะ คาราเต้ คิด
ฟุตบอลโลกลาติน
หลักของชาติ
ดวงใจในดวงตา
สิงคโปร์กับไทย
แก้วใบใหม่
Seems Ungrateful
ลืม กับ จำ
รื้อสร้าง
นิราศทะเลเพลิง article
ดั่งคนอกตัญญู article
ตีงูให้หลังหัก
สิ้นสูญและก่อเกิด
สงครามกลางเมือง
ความหวัง และ “ลูกผู้ชาย...ตายเพื่อชาติ”
ห้าห่วง
เพลงสองเพลง
ศึกยังไม่สงบ แต่ก็ขอนับศพทหาร
ทำไมเราถึงรักในหลวง
พระเจ้าองค์เดียวกัน
มืดแปดด้าน
คาถาตรีติ
มิจฉาทิฐิ
อำนาจที่หายไป
คดีฆาตกรรม 3,000 ปี
วันนี้เมื่อปีโน้น
ธรรมะข้างกองเพลิง
จีที 200
เกมส์สุดท้าย ?
ของขวัญวันเด็ก
การเลือกที่จะตาย: สิทธิใหม่ของคนไทย
เหยื่อปลายเบ็ด
โคคาธิปไตย
วันรัฐธรรมนูญ
ทรงพระเจริญ
ฮูโก้ ชาเวซ: พระเอกคนสุดท้ายหรือผู้ร้ายหมายเลขหนึ่ง
คอรัปชั่น article
รักชาติ article
เวเนซูเอลา กับ โคลัมเบีย article
กำแพงที่มองไม่เห็น article
เรื่องไม่กล้วย ที่สาธารณรัฐกล้วย article
ความ(ไม่)สัมพันธ์ไทย-กัมพูชา article
เหลียวมองหลัง (จบ) article
เหลียวมองหลัง 2 article
เหลียวมองหลัง 1 article
39 ปี แห่งการจากไป ของ มิตร ชัยบัญชา article
จากจัสมิน ถึงแจ๊ซเมน article
วัฒนธรรมแทงโก้ article
โมเช่ ดายัน article
เก็บมาฝากจากเว็บบอร์ด
กระแสเกาหลี article
เอา ไมเคิล แจ๊กสัน คืนมา article
อิหร่าน article
ยุงร้ายกว่าเสือ?
วงจรอุบาทว์ article
เทียน อัน เหมิน article
ศรีทนได้ article
ประวัติศาสตร์จะต้องเปลี่ยน article
ละคร-การเมือง article
คำถามที่รอคอยคำตอบ article
พระสยามเทวาธิราช article
คราบเลือดในหัวใจดวงน้อย article
แดงดับ? article
สงครามกลางเมืองในสเปน article
8406 รหัสเวียดนาม article
การทูตปิงปอง article
นิคารากัว (จบ) article
นิคารากัว article
ที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ article
คลินตันเยือนเอเชีย article
เขมรแดง article
ก่อนวันวาเลนไทน์ article
รำลึกถึงมหาตมะคานธี (จบ) article
รำลึกถึงมหาตมะคานธี article
007 กับโบลิเวีย article
ศัพท์พระองค์วรรณ article
นักเขียนอมตะ article
คนสามแซ่ article
คนรุ่นที่ถูกลักพา article
50 ปี ปฏิวัติคิวบา article
ขอเขียนถึงคุณทักษิณฯ article
คำขวัญของผู้ใหญ่ในวันเด็ก article
นิทานเวตาล article
วันของพ่อ article
ฟรานซิสโก ปีซาร์โร article
เซบาสเตียน ปีเญร่า article
ฟรีดา คาห์โล ผู้ส่งสารแห่งความเจ็บปวด article
สุริยุปราคา ถึง ราหูอมจันทร์ article
อดอล์ฟ ฮิตเลอร์ article
อินกริด เบตานคอร์ต article
โคลัมเบีย article
Guess Who´s Coming to Dinner article
บาดแผลสงคราม article
กำแพงสามชั้น...ของงานแปล article
รักคือ... article
ชิลี-เปรู article
สงครามไม่มีวันจบ
ว่าด้วยเรื่องผัดไทย article
องค์การกลุ่มประเทศค้าข้าว article
อีกแง่มุมของมิ่งขวัญ article
14,000 อย่างที่ทำให้มีความสุข articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
www.psevikul.com นิตยสารสกุลไทย นิตยสารขวัญเรือน  amarinpocketbook นานมีบุ๊คส์ ร้านหนังสือซีเอ็ด ศูนหนังสือจุฬา ร้านนายอินทร์ ประพันธ์สาสน์ เวบคุณวิกรม กรมดิษฐ์  Masharee Blog วรรณวรรธน์คาเฟ่ เวบของคุณ คีตาญชลี เวบกระบี่ทูเด เวบกลอนธรรมะ