ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ห้องรับแขก
dot
bulletเล่าสู่กันฟัง
bulletคลีนิกเรื่องสั้น
bulletห้องพักฟื้นเรื่องสั้น
bulletบางบท...บางตอน
bulletวันเว้นวัน จันทร์ พุธ ศุกร์
bulletฟังรายการวิทยุย้อนหลัง
bulletคมคำ คำคม
bulletกระดานสนทนา
bulletสมุดเยี่ยม
bulletข่าวแวดวงวรรณกรรม
dot
ห้องสมุด
dot
bulletนักอ่านพูดถึงประภัสสร
bulletบทสัมภาษณ์ต่างๆ
bulletประภัสสร ใน สื่อ
dot
กล่องความทรงจำ
dot
bulletE-card
dot
Newsletter

dot


facebook.com/psevikul 

                                          ประภัสสร  เสวิกุล

                       นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย (2544-2548)

                           และ เจ้าหน้าที่การทูต  กระทรวงการต่างประเทศ

                        

 

เกิด                       22 เมษายน 2491  ที่ กรุงเทพ ฯ

                      

 

ครอบครัว                    สมรสกับ ชุติมา (วรฉัตร ) เสวิกุล นักเขียนสารคดี นามปากกา

                                  นิลุบล  นวเรศ   มีบุตร สองคน  คือ ชาครีย์นรทิพย์  และ วรุตม์ชัย

 

การศึกษา                    รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเมือง

                                  การปกครองเปรียบเทียบ

                                  

หลักสูตรการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

                                  สำหรับนักบริหารระดับสูง  รุ่น 8    สถาบันพระปกเกล้า

                                  

กำลังศึกษา หลักสูตร บัณฑิตศึกษา  สาขาศิลปศาสตร์

                                  แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์  มสธ

                       

การฝึกอบรม               หลักสูตรนักบริหาร กระทรวงการต่างประเทศ

                                                                     

                                  ได้รับทุนโคลัมโบ ไปศึกษาภาษาอังกฤษ ที่

                                   La Trobe University, Melbourne, Australia

 

                                    หลักสูตร Writing/Editing for Print Media จาก

                                    Department of Journalist, School of 

                                    Language and Communication,

                                    Wellington Polytechnic, New  Zealand

 

หลักสูตร   English as a Second Language จาก

                       Victoria University of Wellington, New Zealand

                             

 

การรับราชการ            เข้ารับราชการในกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ เมษายน พ.ศ.

 

2512

                                                                      

2518-2522 ออกประจำการครั้งแรกในตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ

                        สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครเวียงจันทน์  ประเทศ ลาว

                                                      

2522 -2524 ผู้ช่วยเลขานุการ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

                       บอน์น  ประเทศเยอรมันนี

                                                      

2529-2533 เลขานุการตรี  และ เลื่อนเป็นเลขานุการโท

                                  สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการ่า  ประเทศตุรกี

                                                                       

2536-2540  เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุง

                       เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

                                    

2548   ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา  สถานเอกอัครราชทูต

                                  ไทย ณ กรุงซันติอาโก ปะเทศชิลี

 

 

ด้านวรรณกรรม                  2546-2548   นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมัยที่ สอง                             

 

2544-2546   นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมัยที่ หนึ่ง

 

2525-2526   เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

                            

 

ผลงานในช่วงที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

  

ผู้ริเริ่ม รางวัลนราธิป เพื่อเป็นเกียรติแก่นักเขียนและบรรณธิการอาวุโส ผู้สร้างสรรค์ผลงานสืบเนื่องยาวนาน และเป็นที่นิยม ยกย่องอย่างกว้างขวาง

 

ดำเนินการหาทุนเพื่อสร้างที่ทำการถาวรของสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

 

จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสานสัมพันธ์กับนักเขียนและสโมสร 

นักเขียนทัวประเทศ  และขยายความสัมพันธ์นี้ไปยังนักเขียนและสมาคมนักเขียนใน

            ประเทศเพื่อนบ้าน

 

เป็นผู้ริเริ่มจัดงาน ที่ระลึก 100 ปี เรื่องสั้นไทย และ นิทรรศการครบรอบ20ปี แห่งการ

เสียชีวิต ของ มนัส  จรรยงค์ ในปี 2525 

 

เป็นผู้ริเริ่มทำบัตรโทรศัพท์  ที่ระลึก100 ปี 4 ยอดนักเขียนไทยในปี 2548 ประกอบด้วย ดอกไม้สด - ม.จ.อากาศดำเกิง รพีพัฒน์ - ศรีบูรพา และ ไม้ เมืองเดิม

 

เป็นผู้ร่วมริเริ่มให้เกิดโครงการอบรมเยาวชน “กล้าวรรณกรรม”

 

ผลงานและความร่วมมืออื่น ๆ ที่ให้กับวงการวรรณกรรมที่ผ่านมา

เป็นประธานกรรมการ,  รองประธานกรรมการ และ กรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประกวดวรรณกรรมต่าง ๆ

 

เป็นวิทยากรพิเศษ  บรรยายเกี่ยวกับการประพันธ์ และการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในโรงเรียน และมหาวิทยาลัย ทั้งในกรุงเทพ ฯและต่างจังหวัด

 

เป็นวิทยากรพิเศษ ในการอบรมเยาวชนนักเขียน ในช่วงงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ สัปดาห์ห้องสมุด และ สัปดาห์แห่งการรณรงค์การใช้ภาษาไทยและการรักการอ่าน ฯลฯ

 

ผลงานรางวัล  บทกวี   เรื่องสั้น และนวนิยาย  ที่ได้รับรางวัล ได้แก่...

 

           2510... รางวัลชนะเลิศบทกลอนส่งเสริมสินค้าไทย  ของ สภาสตรีแห่งชาติ 

                                                       

2520.... อีกวันหนึ่งของตรัน.... เรื่องสั้นดีเด่น รางวัล อนุสรณ์ ว.ณ  ประมวลมารค                        

2521...  อีกวันหนึ่งของตรัน.... รางวัล เรื่องสั้นดีเด่นจากสมาคมภาษาและหนังสือ ประจำปี 2521

 

2526...   อำนาจ... รางวัลชมเชยจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปี 2526               

2530...   เด็กชายมะลิวัลย์ ... รางวัลดีเด่นประเภทบันเทิงคดีสำหรับเด็กและเยาวชน จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติประจำปี 2530

           

2531...  ชี้ค ...  รางวัลดีเด่น จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

                       ประจำปี 2531

                   ...  รางวัลชมเชยวรรณกรรมบัวหลวง  ปี 2532

                   ...  รางวัลชมเชย จาก  ปปป  ปี 2534    

           

2533...   ครีบหัก...   รางวัลชมเชย ประเภทเรื่องสั้น จากงานสัปดาห์

                                  หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2533

 

2533...   ลอดลายมังกร...  รางวัลชมเชย จากงานสัปดาห์หนังสือ

                                           แห่งชาติ ประจำปี 2533

 

2534...  ขอหมอนใบนั้น...ที่เธอฝันยามหนุน...รางวัลชมเชย จากงาน

                                           สัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2534

 

2537...   หิมาลายัน....รางวัลชมเชย จากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

                                           ประจำปี 2537 

 

2541...   สำเภาทอง... รางวัลชมเชยจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ

                                           ประจำปี 2541

 

2547...   พระจันทร์ทะเลทราย...

                                   รางวัลชมเชยจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ             

                                           ประจำปี 2547

 

 

หนังสือที่ได้รับเลือกให้เป็นหนังสือดีสำหรับเด็กและเยาวชน โดย สมาพันธ์เพื่อพัฒนาหนังสือและการอ่าน พ.ศ. 2541-2542 ได้แก่

                        อำนาจ

                   เวลาในขวดแก้ว

                   เด็กชายมะลิวัลย์

                   ลอดลายมังกร

                   หิมาลายัน

                      สำเภาทอง  

 

 

ประวัติของ ประภัสสร เสวิกุล นี้ อยู่ภายใต้สัญญาอนุญาต GFDL

สามารถเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจนำไปเผยแพร่ต่อได้

 Englisharticle
Spanisharticle
หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
www.psevikul.com นิตยสารสกุลไทย นิตยสารขวัญเรือน  amarinpocketbook นานมีบุ๊คส์ ร้านหนังสือซีเอ็ด ศูนหนังสือจุฬา ร้านนายอินทร์ ประพันธ์สาสน์ เวบคุณวิกรม กรมดิษฐ์  Masharee Blog วรรณวรรธน์คาเฟ่ เวบของคุณ คีตาญชลี เวบกระบี่ทูเด เวบกลอนธรรมะ